€ 0,-
Winkelmandje

Uw winkelmandje is nog leeg


Disclaimer

Hoewel www.aktiefietsennoordholland.nl ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan www.aktiefietsennoordholland.nl niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. www.aktiefietsennoordholland.nl kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. www.aktiefietsennoordholland.nl accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. www.aktiefietsennoordholland.nll kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Privacy

Alle gegevens die u invoert, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan www.aktiefietsennoordholland.nl zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat www.aktiefietsennoordholland.nl zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd met de wet zijn, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen die elders op deze website worden gedaan.